ინფორმაციის განახლების თარიღი: 08 იანვარი 2014

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მოთხოვნა

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე .
გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

 

გადამხდელის დასახელება
ს/ნ
დოკუმენტის თარიღი
დოკუმენტის ნომერი
დოკუმენტის ტიპი
ბრძანების ნომერი
გამოქვეყნების თარიღი
ბრძანება
პერიოდი
-დან
-ჩათვლით
განახლება
გასუფთავება
წინა
შემდეგი
ინფორმაციის განახლების თარიღი: 22 მარტი 2017

 

 თურქეთის მოქალაქე ომერ სედეფის Omer Sedef, პას/ნ U01914317, პ/ნ 59737182664 მიმართ შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების თაობაზე (გამოქვეყნების თარიღი 2017 წლის 8 აგვისტო.)

 უზბეკეთის რესპუბლიკის მოქალაქის BOTIRALI ABDUAZIZOV (პას/ნ AA5005674) მიმართ შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების თაობაზე (გამოქვეყნების თარიღი 2017 წლის 22 მარტი.)

 


შპს „რემ" (ს/ნ 234231186) მიმართ შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების თაობაზე (გამოქვეყნების თარიღი 2017 წლის 13 იანვარი.)

 

 მოქ. MEKKI HUNDUR (ს/ნ145734453) მიმართ შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების თაობაზე (გამოქვეყნების თარიღი 2016 წლის 23 ნოემბერი.)

 შპს ,,KHILI JUICE” (ს/ნ - 415086034) მიმართ შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების თაობაზე (გამოქვეყნების თარიღი 2014 წლის 21 ოქტომბერი.)

 მოქ. გეორგიუს ამირიძის (პასპ. NAB9149577) მიმართ შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების თაობაზე (გამოქვეყნების თარიღი 2014 წლის 8 იანვარი.)

 მოქ. გეორგიუს ამირიძის (პასპ. NAB9149577) მიმართ შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების თაობაზე (გამოქვეყნების თარიღი 2013 წლის 25 ოქტომბერი.)

 


ბრძანება შპს „სამშენებლო კომპანია - მშენებელი 2011”-სთვის (ს/ნ 401961445)-ის მიმართ ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტის საჯაროდ გავრცელების თაობაზე

 

 


ბრძანება შპს ”მანავის ღვინის მარანის“ (ს/ნ 212272976) საქმიანობის კამერალური საგადასახადო შემოწმების შესახებ.

 

 შპს „სამშენებლო კომპანია კონსტანტა“-ის მიმართ ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტის საჯაროდ გავრცელების თაობაზე ბრძანება N21-09/73430 (გამოქვეყნების თარიღი 2012 წლის 30 ნოემბერი.)

 

 

ფიზიკურ პირთა ნუსხა, რომლებმაც  2007-2010 წლებში მათ მიერ საზღვარზე გადაადგილებული საქონელი, სასაქონლო ოპერაციის სახის განსაზღვრამდე, დროებით შესანახად მიაბარეს   ს.გ.პ. „სარფს“. აღნიშნულმა ფიზიკურმა პირებმა მიმდინარე წლის 25 ნოემბრამდე უნდა უზრუნველყონ  საქონლის გაფორმება შესაბამის სასაქონლო ოპერაციაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 221-ე მუხლის შესაბამისად,  შემოსავლების სამსახური განახორციელებს აღნიშნული საქონლის განკარგვას და სახელმწიფო საკუთრებაში  გადაეცემას . საქონელი ინახება სსიპ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სასაწყობე ბაზაში (მის. ქ. სამტრედია, დავით აღმაშენებლის მე-6 ჩიხი, №1). საქონლის გაფორმების მიზნით, შეუძლიათ მიმართონ საბაჟო გამშვებ პუნქტს−„ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები და ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა“−ქ. ქუთაისი, ყოფილი ავტოქარხნის ტერიტორია, ავტომშენებლის ქ. №88.

 

ყურადღება


2012 წლამდე გამოქვეყნებული საჯარო შეტყობინებების გაცნობა შეგიძლიათ ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდზე   www.mof.ge.