ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ადმინისტრაციული ორგანოს დაზუსტებული ბიუჯეტები 2016 წლის სრული ინფორმაცია 29.09.2020
ადმინისტრაციული ორგანოს დაზუსტებული ბიუჯეტები 2016 წლის 6 თვის ინფორმაცია 29.09.2020
ადმინისტრაციული ორგანოს დაზუსტებული ბიუჯეტები 2015 წლის სრული ინფორმაცია 29.09.2020
ადმინისტრაციული ორგანოს დაზუსტებული ბიუჯეტები 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 29.09.2020
დმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2014 წლის 9 თვის ინფორმაცია 29.09.2020
ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2014 წლის 6 თვის ინფორმაცია 29.09.2020
ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2014 წლის კვარტალური ინფორმაცია 29.09.2020
ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 29.09.2020
ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე 29.09.2020