რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 2016 წლის მეორე კვარტალი 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურის მიერ 2015 წელს რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურის მიერ 2014 წელს რეკლამის განთავსებასა და სხვა ოპერაციებზე გაწეული ხარჯები 29.09.2020
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 2014 წლის მესამე კვარტალი 29.09.2020
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 2014 წლის მეორე კვარტალი 29.09.2020
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 29.09.2020