საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების შესახებ