შემოსავლების სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
შემოსავლების სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2021 წლის მონაცემებით 17.02.2022
შემოსავლების სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 5.02.2021
შემოსავლების სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წლის მონაცემებით 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის მონაცემებით 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 29.09.2020