შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსის შედეგები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული კონკურსები და შერჩეული კანდიდატები 2023 წლის მონაცემები 20.06.2024
შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული კონკურსები და შერჩეული კანდიდატები 2022 წლის მონაცემები 20.06.2024
შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული კონკურსები და შერჩეული კანდიდატები 2021 წლის მონაცემები 17.02.2022
შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული კონკურსები და შერჩეული კანდიდატები 2020 წლის მონაცემები 5.02.2021
შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული კონკურსები და შერჩეული კანდიდატები 2019 წლის მონაცემები 5.02.2021
შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული კონკურსები და შერჩეული კანდიდატები 2018 წლის მონაცემები 5.02.2021
შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული კონკურსები და შერჩეული კანდიდატები 2017 წლის მონაცემები 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული კონკურსები და შერჩეული კანდიდატები 2016 წლის მონაცემები 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული კონკურსები და შერჩეული კანდიდატები 2015 წლის მონაცემები 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურში გამოცხადებული კონკურსები და შერჩეული კანდიდატები 2014 წლის მონაცემები 29.09.2020
გამოცხადებული კონკურსები და შერჩეული კანდიდატები 29.09.2020