საჩივრის ფორმები/ნიმუშები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საგადასახადო საჩივრის ნიმუში 29.09.2020
ადმინისტრაციული საჩივრის ნიმუში 29.09.2020