სხვა ნორმატიული აქტების სანახავად იხილეთ ბმული "კანონმდებლობა"

ადმინისტაციული ორგანოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის N96 დადგენილება 29.09.2020