საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიში

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს პრეზიდენტის,პარლამენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიში 29.09.2020