საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად გასატარებელი ცალკეული ღონისძიებების შესახებ ბრძანება N7292 29.09.2020
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გაცემაზე პასუხისმგებელი პირები 29.09.2020
„საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად გასატარებელი ცალკეული ღონისძიებების შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის 2013 წლის 23 დეკემბრის N67745 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 29.09.2020