ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2015 წლის სრული ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე 29.09.2020
ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე 29.09.2020