ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 2016 წლის მონაცემები 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 2015 წლის მონაცემები 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 2014 წლის მონაცემები 29.09.2020
შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 29.09.2020