ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურების შესახებ 2016 წლის სრული ინფორმაცია 29.09.2020
ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურების შესახებ 2016 წლის 6 თვის მონაცემებით 29.09.2020
ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურების შესახებ 2015 წლის სრული ინფორმაცია 29.09.2020
ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურების შესახებ 29.09.2020