ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ 2016 წლის სრული ინფორმაცია 29.09.2020
ნფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ 2016 წლის 6 თვის მონაცემებით 29.09.2020
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ 2015 წლის სრული ინფორმაცია 29.09.2020
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ 29.09.2020