ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2016 წლის მონაცემები 29.09.2020
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2014 წლის მონაცემები 29.09.2020
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 29.09.2020