საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება N 2742-სსიპ შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე 17.03.2021
შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება N 2742-სსიპ შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე 2.09.2020
შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება N 2742-სსიპ შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე 29.09.2020