შეიყვანეთ სატვირთო ავტომობილის სახელმწიფო ნომერი, ან კონტეინერის ნომერი, ან ავტომანქანის VIN კოდი, ან მიმღები პირის გვარი, ან ვაგონის ნომერი, ან გემის დასახელება, ან საფოსტო გზავნილის ნომერი და გაიგეთ გადმოკვეთა თუ არა თქვენმა ტვირთმა/სატრანსპორტო საშუალებამ საქართველოს საზღვარი
მიუთითეთ მობილური ტელეფონის ნომერი, ან ელ-მისამართი და მიიღეთ ინფორმაცია ტვირთის/სატრანსპორტო საშუალების საზღვრის გადმოკვეთისთანავე
ფორმატი: 5XX XX XX XX
მიუთითეთ მობილური ტელეფონის ნომერი, ან ელ-მისამართი და მიიღეთ ინფორმაცია ტვირთის/სატრანსპორტო საშუალების საზღვრის გადმოკვეთისთანავე
წინასწარი დეკლარაციის დერეფნის ფერის საძიებოსაბაჟოს კოდი
სატრანსპორტო საშუალება
სატრანსპორტო საშუალება
დეკლარაციის ნომერი
დეკლარაციის თარიღი
შეფასების ნომერი
შეფასების თარიღი
დერეფანი
შენიშვნა
წინა
შემდეგი