საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

ვიდეო ინსტრუქციები

video_library შემოსავლების სამსახურის დისტანციური სერვისები

video_library მცირე ბიზნესის მიერ 1 აპრილისთვის წარმოსადგენი საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის შესახებ

video_library ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი ფიზიკური პირებისთვის

video_library მცირე ბიზნესის მიერ 2019 წლის საშამოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია

video_library გადამხდელის საინფორმაციო ბარათის შევსება

video_library ინსტრუქცია იმ პირთათვის, ვინც 2019 წელს განახორციელა ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაცია

video_library ორბიჯიანი ავტორიზაცია

video_library ქვემომხმარებლის რეგისტრაცია

video_library წინასწარი დეკლარირება

video_library ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენა

video_library საგადასახადო ვალდებულებები ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაციისას

text