ინფორმაციის საძიებო

წარდგენილია თუ არა დამსაქმებლის მიერ დაქირავებული პირის შესახებ მონაცემები, დაქირავებით დასაქმებულის კომპენსაციის გაცემის მიზნით

პირადი ნომერი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი დაბადების თარიღი