ინფორმაციის განახლების თარიღი: 13 ოქტომბერი 2014

ურთიერთშეთანხმების პროცედურების წარმართვასა და საგადასახადო ინფორმაციის გაცვლაზე კომპეტენტური პირები

ყველა ქვეყანა კორესპონდენციას საგადასახადო ინფორმაციის გაცვლაზე, რომელსაც მოიცავს საქართველოს ორმაგი დაბეგვრის და საგადასახადო ინფორმაციის გაცვლის შეთანხმებები და სხვა საგადასახადო ურთიერთდახმარების შეთანხმებები, ასევე ურთიერთშეთანხმების პროცედურების წარმართვაზე, უგზავნის შემდეგ უფლებამოსილ პირებს:

 

სამსონ ურიდია: საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი

კოსტავას 68ა, 0179 თბილისი
მობ: +995 599 43 43 12;
ტელ: +995 32 26 29 01
ფაქსი: +995 322 26 14 81
ელ-ფოსტა: geocompauthority@rs.ge


დაჩი ქინქლაძე: საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

კოსტავას 68ა, 0179 თბილისი
მობ: +995 599 04 13 01;
ტელ: +995 32 26 29 19
ფაქსი: +995 322 26 14 81
ელ-ფოსტა: geocompauthority@rs.ge


დავით ჩიტაიშვილი: საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის მრჩეველი

კოსტავას 68ა, 0179 თბილისი
მობ: +995 577 05 443 41;
ტელ: +995 32 26 26 39
ფაქსი: +995 322 26 14 81
ელ-ფოსტა: geocompauthority@rs.ge