ინფორმაციის განახლების თარიღი: 26 მარტი 2012
გაფორმების ეკონომიკური ზონა თბილისის აეროპორტი
სხვა გალერეები აღნიშნული კატეგორიიდან
ბათუმის გაფორმების ეკონომიკური ზონა
თბილისის გაფორმების ეკონომიკური ზონა
ფოთის გაფორმების ეკონომიკური ზონა
გეზ "ბათუმის პორტი"
გეზი "ლილო"
თბილისში მუშაობა დაიწყო მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის საბაჟო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელთა კონფერენციამ